Suite
  • Suite Room Sane Let Tin

Suite

Description: 

ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုုံုုံေသာ ေနရတာသက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီိး စိတ္္ခ်မ္းသာေသာ   တည္းခုုိခန္းၿဖစ္ၿပီး၊  ဧည့္ခန္းပါ၍အခန္းတြင္ပါေသာမီးဖုုိခန္းေလး၊ တည္းခုုိသူမ်ား သီးသန္႔အသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ဧည့္ခန္း၊ အခန္းပုုိင္လသာေဆာင္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာတုုိ႔ပါဝင္ကာ၊ အခန္းအားလုုံးကုုိ္  ေရပုူ၊ေရေအးေပးစက္၊ ေရ၀င္ခ်ဳိးရန္ကန္၊  ျခင္လံုဇကာ၊ဆံပင္ေျခာက္စက္၊ ေလေအးေပးစက္၊ (၂၄)နာရီလ ွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္မွု၊ ေရခဲေသတၱာငယ္၊ျဂဳိလ္တုုသုုံး ရုုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊အခမဲ့ေသာက္ေရသန္႔၊ ညွပ္ဖိနပ္နွင့္ ေခါင္းေလ ွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာ၊သြားတုုိက္ေဆး၊ စသည္တုုိ႔ပါဝင္ေသာ တစ္ကုုိယ္ရည္သန္႔စင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တုုိ႔ျဖင့္ျပည့္ဝစြာ တပ္ဆင္ထားသည္။