က်ိဳက္ထီးေဆာင္းဘုရား

စိမ္းလဲ့တင္မွက်ိဳက္ထီးေဆာင္းသို႕ မိုင္(၃၀)ခန္႕ေ၀းၿပီး ကားျဖင့္(၁) နာရီခန္႕ေမာင္းရသည္။ သာသနာသကၠရာဇ္ (၁၁၁) ခုႏွစ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သု၀ဏၰဘုမိၼေကလာသေတာင္သို႕ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူျပီးေနာက္ ရေသ့၊ ရဟန္းတို႕ အား တရားေဟာၾကားဆံုးမၿပီးလွ်င္ ဆံေတာ္ျမတ္မ်ားေပးကမ္းစြန္႕က်ဲခဲ့ရာ ေဒ၀ကုႏၵလႏွင့္ နမဏိကုႏၵလ အမည္ရွိေသာ၊ ယကၡညီေနာင္သည္လည္း ဆံေတာ္တစ္ဆူကိုရခဲ့သည္။ ယကၡညီေနာင္တို႕သည္ သာသနာသကၠရာဇ္ (၁၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ဆံေတာ္ကိုဌာပနာ၍ ေစတီတည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေစတီတည္ရွိရာ ေက်ာက္ေတာင္ကုန္းကို ျမဦးေတာင္ဟု ေခၚသည္။ ေစတီေတာ္ၾကီး၏ ထီးေတာ္မွာ တစ္ဖက္သို႕ ေစာင္းေနသျဖင့္ က်ိဳက္ထီးေဆာင္း (သို႕) ထီးေဆာင္းေနေသာ ဘုရားဟုအမည္တြင္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၃၃)ခုႏွစ္၊ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၅၁၅)ခုႏွစ္ က်ိဳက္ထီးေဆာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးက ေလးနက္ေသာသစၥာျပဳ၍ ထီးေတာ္၊ငွက္ျမတ္နားေတာ္ႏွင့္ စိန္ဖူးေတာ္အသစ္ တို႕ကို တင္လွဴေသာအခါ ထီးေတာ္ႀကီးမွာမတိမ္းေစာင္းေတာ့ဘဲ တည့္မတ္ေနပါသည္။