က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္

စိမ္းလဲ့တင္ဟုိတယ္မွ ကားျဖင့္(၁၀)မိနစ္ခန္႕ေမာင္းလွ်င္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ရွိ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕ရွင္ဘုရားသို႕ေရာက္႐ွိနိုင္သည္။ က်ိဳက္ေပါေလာမွဲ႕႐ွင္ ဒါယကာကြယ္လြန္သြားေသာအခါ အျခားဒါယကာမ်ားမွ ဆက္လက္၍ ဘုရား၏အေနာက္ဖက္တြင္ ေစတီစတည္ရာ တည္မရေသာေစတီ ၁ ဆူ ႐ွိသည္။