က်ိဳကၠလြန္ပြန္း

စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္မွ မိနစ္(၂၀)ခန္႕ေမာင္းလွ်င္ စစ္ေတာင္းေက်း႐ြာအနီး႐ွိ က်ိဳကၠလြန္ပြန္း ဘုရားသို႕ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။