စစ္ေတာင္း ( သိမ္ဇရပ္ေက်း႐ြာ )

သိမ္ဇရပ္ဆိပ္ကမ္းမွ ျမန္မာ့ေက်းလက္လူေနမႈစ႐ုိက္ကို ျမင္ေတြ႕ရပံု။ လူ(၃၀)ခန္႔စီး ႏိုင္ေသာစက္ေလွမ်ား သိမ္ဇရပ္ ဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ ျမင္းလွည္းဂိတ္ စစ္ေတာင္းျမစ္ အတြင္း ႐ွိ႐ႈခင္းမ်ားကို စက္ေလွစီး၍ၾကည့္႐ႈ႕ခံစားႏိုင္ပါသည္။ စက္ေလွစီးလွ်င္ (၁)နာရီ (၁၅၀၀၀)က်ပ္ ႏွင့္ ငွားရမ္းနိုင္ပါသည္။ (ေစ်းႏႈန္းအတက္ အက်႐ွိနိုင္ ပါသည္။) ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္အနီး႐ွိ ဘုရားမ်ားကို စစ္ေတာင္းတံတားေပၚမွေန၍ ျမင္းလွည္းစီးရင္း ေလ့လာဖူးေျမာ္နိုင္ပါသည္။ ျမင္းလွည္းတစ္စီး တြင္လူ(၆) ဦးစီးနိုင္ၿပီး(၂၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ (ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်႐ွိနိုင္ပါသည္။)Japan Memorialစစ္ေတာင္းျမစ္အတြင္းက်ဆံုးေသာဂ်ပန္ရဲေဘာ္မ်ားအား က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားက ဂါရ၀ျပဳ (အမွတ္တရ)ေနရာ။