သေဘၤာဦးပံုသ႑ာန္ ေက်ာင္းတိုက္ၾကီး

စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္မွ မိနစ္(၂၀)ခန္႕ကားျဖင့္သြားလွ်င္ ဂ်ပန္ေခတ္ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာသေဘၤာဦးပံုသ႑ာန္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႕ေရာက္႐ွိနိုင္ပါသည္။ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ေပ(၄၀)ရွိေသာ ေနာင္ေတာ္ေလးရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္။ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္ေပ(၄၀)ရွိေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္။ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ သေဘၤာဦး ပံုသ႑ာန္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး။ ေက်ာင္းႀကီးအတြင္းပိုင္းတြင္ ေညာင္ျမစ္ မ်ားထူးဆန္းစြာတြယ္ကပ္ ေပါက္ေနပံု။

သေဘၤာဦးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၊ ေနာင္ေတာ္ေလး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ (၂)ဆူ၏ သမိုင္းအက်ဥ္း။

ေ႐ွးလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀)ခန္႕တြင္မရမ္းခ်ိဳေက်း႐ြာမွ႐ြာသူရြာသားမ်ား စုေပါင္း၍ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္ေပ(၄၀)စီ ရွိေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၊ ေနာင္ေတာ္ေလး ဘဲြ႕အမည္ျဖင့္ ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ျမတ္(၂)ဆူကို တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းဂ်ပန္တို႕သည္ မရမ္းခ်ိဳေတာရစာသင္တိုက္ႀကီးအား လက္နက္ရိကၡာသိုေလွာင္ေသာ ေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ႕ရာ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားကို မဟာမိတ္စစ္တပ္မ်ားက ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ေသာအခါ ဘုရား၀င္း အတြင္း႐ွိ ဆင္းတုေတာ္ျမတ္(၂)ဆူ၏ ဂႏၶကုဋီတိုက္(၂)ေဆာင္အပါအ၀င္ အျခားအေဆာက္ အဦးအားလံုး ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းတုေတာ္ျမတ္(၂)ဆူမွာ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ပကတိအတိုင္းေကာင္းမြန္စြာက်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ထူးျခားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ သေဘၤာဦးပံုသ႑ာန္ ေက်ာင္းေဆာင္ ႀကီးမွာ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ အတြင္းပိုင္းအထပ္မ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးၿပီး ႏွစ္ပိုင္းျပတ္သြားခဲ့ ရပါသည္။ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ျပိဳက်ပ်က္စီး၍ က်န္႐ွိေသာ ေ႐ွးေဟာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ားကို မရမ္းခ်ိဳေတာရစာသင္တိုက္အတြင္းတြင္ ေတြ႕ ျမင္နိုင္ပါသည္။