ေကာ့ဂြန္းဂူ ( ဘားအံ )

စိမ္းလဲ့တင္မွ ဘားအံၿမိဳ႕သို႕ (၇၆) မိုင္ခန္႕ကြာေ၀းၿပီး ကားျဖင့္သြားလွ်င္ (၃)နာရီခန္႕ ေမာင္းရပါသည္။ေကာ့ဂြန္းဂူသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဂြန္းေက်း႐ြာအနီးတြင္႐ွိေသာ ေကာ့ဂြန္းထံုးေက်ာက္ေတာင္၏ သဘာ၀ထံုးေက်ာက္ ေတာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သံလြင္ ဒံုသမိေဒသတြင္ မင္းလြင္ဂူ၊ ၀င္းဆံုဂူ၊ ဘုရင့္ညီေနာင္ဂူ၊ ဖားကပ္ဂူ ေကာ့ဂြန္းဂူႏွင့္ ရေသ႕ပ်ံဂူတို႕ရွိၾကသည္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ထုေတာ္မ်ားႏွင့္ ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ား တည္႐ွိမႈေၾကာင့္ ေကာ့ဂြန္း လွဳိဏ္ဂူသည္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ လွိဳဏ္ဂူအတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ဖက္တို႕တြင္ အုတ္၊ ေက်ာက္၊ အဂၤေတ သစ္သား တို႕ျဖင့္အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စီမံထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ႐ုပ္လံုးႂကြမ်ား ေရွးေဟာင္း ကမၺည္းစာမ်ား ႏွင့္ေ႐ွးလက္ရာ႐ုပ္ထုမ်ား၊ ေစတီပ်က္စသည္မ်ားရွိရာ သမိုင္းတစ္ေခတ္၏ ဂူလက္ရာ အနုပညာမ်ားကိုေလ႕လာနိုင္ သည္။ ထို႕ျပင္ ဓမၼစၾကာလွည္းဘီးႏွင့္ လက္ေရးစင္းအမွတ္အသားပါသည့္ အုတ္ခ်ပ္မ်ားကို လည္းေတြ႕နိုင္သည္။ ထို႕ျပင္ ေကာ့ဂြန္းဂူအ၀င္မုခ္ဦးမွစ၍ အတြင္းခန္းမေဆာင္လွိဳဏ္ဂူအတြင္း ထိပ္ပိုင္းထိ ေရွးဘိုးဘြားသူေတာ္ေကာင္းမ်ား လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေသာ ရပ္ေတာ္မူထိုင္ေတာ္မူ တင္ပ်ဥ္ေခြေတာ္မူ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳနိုင္ပါသည္။ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေကာ့ဂြန္းဂူႀကီးသို႕ေရာက္လွ်င္ ျခေသၤ႕ႀကီး(၂၆)ေကာင္၊ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္၊ နတ္ေရကန္၊ ေတာင္ပိုင္ဘိုးေတာ္ျဖဴ၊ နတ္နန္းေဆာင္တို႕ကို ေ႐ွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ ေကာ့ဂြန္းဂူသည္ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္(၇)မိုင္ခန္႕ေ၀းၿပီး အေနာက္ ဖက္ ယြန္းယြန္းတြင္ တည္ရွိသည္။