Standard
  • Standard Room Sane Let Tin

Standard

Description: 

ကုိယ္ပိုင္ေရခ်ိဳးခန္းပါ၀င္ေသာ တစ္ဦးတည္းအိပ္ခန္း၊ သို့မဟုတ္ နွစ္ဦးတည္းအိပ္ခန္း၊ အခန္းအားလံုးကို ျခင္လံုဇကာ၊ ေလေအးေပးစက္၊ (၂၄)နာရီလွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္မွု၊ ေရခဲေသတၱာငယ္၊ ျဂိဳဟ္တုသံုးရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ အခမဲ့ေသာက္ေရသန့္၊ ညွပ္ဖိနပ္ နွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ စသည္တို႕ပါ၀င္ေသာ တစ္ကုိယ္ရည္သန႕့္စင္သံုးပစၥည္းမ်ားတုိ့ျဖင့္ ျပည့္၀စြာ တပ္ဆင္ထားသည္။