Senior Standard
  • Superior Room Sane Let Tin

Senior Standard

Description: 

ကိုယ္ပိုင္ေရခ်ိဳးခန္းပါ၀င္ေသာ တစ္ဦးတည္း အိပ္ခန္း၊ သို့မဟုတ္ နွစ္ဦးတည္း အိပ္ခန္း၊ အခန္းအားလံုးကို ေရပူ၊ေရေအးေပးစက္၊ ျခင္လံုဇကာ၊ေလေအးေပးစက္၊ (၂၄) နာရီလွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္မွု၊ ေရခဲေသတၱာငယ္၊ ျဂိဳဟ္တုသံုးျမင္သံျကားစက္၊ အခမဲ့ေသာက္ေရသန္႕၊ ညွပ္ဖိနပ္ နွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ဆပ္ျပာ၊သြားတုိက္ေဆး၊စသည္တို႕ပါ၀င္ေသာ တစ္ကုိယ္ရည္သန႕့္စင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တ ုိ့ျဖင့္ျပည့္၀စြာ တပ္ဆင္ထားသည္။