Superior
  • Superior Room Sane Let Tin

Superior

Description: 

က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းဘန္ဂလိုုပုုံစံ ကုုိယ္ပုုိင္ေရခ်ိုဳးခန္းပါဝင္ေသာ တစ္ဦးတည္း အိပ္ခန္း၊ သုုိိ႔ိမဟုုတ္ ႏွစ္ဦးတည္း အိပ္ခန္း၊ အခန္းအားလံုးကို ေရပူ၊ေရေအးေပးစက္၊ ျခင္လံုဇကာ၊ေလေအးေပးစက္၊ (၂၄) နာရီလွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္မွု၊ ေရခဲေသတၱာငယ္၊ ျဂိဳဟ္တုသံုးျမင္သံျကားစက္၊ အခမဲ့ေသာက္ေရသန္႕၊ ညွပ္ဖိနပ္ နွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာ၊ သြားတုိက္ေဆး၊ စသည္တို႕ပါ၀င္ေသာ တစ္ကုိယ္ရည္သန႕့္စင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တ ုိ့ျဖင့္ျပည့္၀စြာ တပ္ဆင္ထားသည္။